Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie, m. in.:

Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka reprezentuje Klienta podczas zgłaszania szkody, w trakcie całego postępowania likwidacyjnego związanego m.in. z ustalaniem sprawcy szkody, okoliczności faktycznych zdarzenia, odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela oraz wypłaty odszkodowań należnych osobie poszkodowanej. Kancelaria świadczy wsparcie w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz realizacji wszystkich formalności. W przypadku odmowy wypłaty należnego odszkodowania lub jego zaniżenia Kancelaria reprezentuje Klienta przy dochodzeniu świadczeń w toku postępowania sądowego.