Cena porady prawnej na umówionym spotkaniu wynosi 200 PLN (netto).

Co do pozostałych zleconych czynności i spraw honorarium ustalane jest każdorazowo z Klientem indywidualnie i jest uzależnione od przewidywalnego nakładu pracy oraz charakteru i stopnia skomplikowania danej sprawy.

W przypadku obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Kancelaria stosuje następujące formy rozliczeń:

Formularz kontaktowy