Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 312
Szubin, ul. 3 Maja 3
tel. 668 634 154
 

Odszkodowania


Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka świadczy wparcie w sprawach, w których pojawiają się problemy związane z otrzymaniem należnego odszkodowania lub gdy jego wartość zostaje rażąco zaniżona przez zakład ubezpieczeniowy.

Kancelaria reprezentuje klientów podczas zgłaszania szkody, a także w trakcie całego postępowania nawet wtedy, gdy nie można precyzyjnie wskazać osoby winnej. Świadczymy wsparcie z zakresu gromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz realizacji wszystkich formalności.

W jakich sprawach można ubiegać się o odszkodowanie?
Kancelaria pomaga otrzymać zadośćuczynienie za szkody osobowe i majątkowe, w przypadku doznania krzywd w konsekwencji m.in.:
  • wypadku komunikacyjnego - nawet gdy wystąpiły zaniedbania ze strony poszkodowanego, o ile nie ponosi on wyłącznej winy za zdarzenie,
  • błędu w sztuce lekarskiej lub zakażeń szpitalnych - gdy w wyniku zaniedbań m.in. ze strony personelu, pacjent ponosi konsekwencje zdrowotne,
  • wypadku przy pracy - należące się osobom, które doznały urazu wskutek wykonywania czynności służbowych lub w czasie pozostawania do dyspozycji pracodawcy,
  • śmierci osoby bliskiej - o odszkodowanie z tego tytułu można ubiegać się do 20 lat od daty śmierci,
  • kradzieży, pożaru, zniszczeń i innych szkód dotyczących mienia - zarówno z powodu zaniedbań przez osoby trzecie, jak i zdarzeń losowych.