Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 312
Szubin, ul. 3 Maja 3
tel. 668 634 154
 

Windykacja


Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom aktywnych przedsiębiorców oraz instytucji finansowych borykających się z problemami niesolidnych kontrahentów oraz dłużników, których skutkiem może być brak płynności finansowej oraz zator płatniczy, Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka świadczy usługę windykacji należności pieniężnych, na którą składa się kilka etapów:


  • windykacja polubowna - wysyłanie pism i monitów nakłaniających kontrahentów do dobrowolnej spłaty zadłużenia, prowadzenie rozmów i negocjacji w tym przedmiocie, opracowywanie ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem
  • windykacja sądowa – polega na przygotowaniu powództwa i reprezentowaniu wierzyciela w toku postępowania sądowego do czasu uzyskania tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty lub wyroku) z nastawieniem na skorzystanie z ograniczającego czas i koszty trybu elektronicznego postępowania upominawczego (przez Internet)
  • windykacja przymusowa (egzekucyjna) – polega na reprezentowaniu interesów wierzyciela w toku postępowań egzekucyjnego oraz upadłościowego do czasu skutecznego wyegzekwowania w miarę możliwości całości zadłużenia, w szczególności ścisła współpraca z komornikiem sądowym i syndykiem dotycząca ustalania składników majątkowych dłużnika, nadzór nad podejmowanymi czynnościami egzekucyjnymi i realizacją planów podziału sum uzyskanych z egzekucji
  • pozostałe czynności chroniące interesy wierzyciela tj. przygotowywanie umów handlowych stanowiących źródło zobowiązań dłużników, ustanawianie zabezpieczeń (rzeczowych i osobowych) spłaty zadłużenia, ochrona wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika zmierzającymi do wyzbycia się całości lub części majątku i przez to uniemożliwiającymi skuteczne wyegzekwowanie należności tj. występowanie ze skargą pauliańską i uznawanie tych działań za nieskuteczne wobec osoby wierzyciela.