Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 312
Szubin, ul. 3 Maja 3
tel. 668 634 154
 

Specjalizacje


Kancelaria udziela gruntownej pomocy prawnej osobom fizycznym i przedsiębiorcom polegającej na:

 • zastępstwie procesowym i reprezentowaniu ich interesów przed wszelkimi sądami i organami administracyjnymi,
 • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych,
 • interpretacji aktów prawnych,
 • przygotowywaniu i analizie umów i ugód,
 • sporządzaniu pism procesowych,
 • uczestniczeniu w negocjacjach handlowych i mediacjach.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

 • Prawa cywilnego, w szczególności: ochrony dóbr osobistych, roszczeń wynikających z zawartych umów, roszczeń odszkodowawczych, sporów dotyczących prawa własności i współwłasności, spraw spadkowych, ochrony praw konsumentów;
 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności: spraw rozwodowych, małżeńskich ustrojów majątkowych, podziału majątku wspólnego małżonków, rozliczeń majątkowych konkubinatu, spraw alimentacyjnych, uregulowań dotyczących władzy rodzicielskiej;
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności: sporów wynikających ze stosunku pracy, ochrony praw strony stosunku pracy przed jego nieuzasadnionym wypowiedzeniem, zwolnień grupowych;
 • Prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności: sprawy dotyczące bieżącej działalności spółek osobowych i kapitałowych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, proces łączenia, przekształcania i podziału spółek handlowych;
 • Prawa administracyjnego, w szczególności: sprawy dotyczące uzyskiwania licencji i koncesji związanych z różnymi dziedzinami gospodarki, pozwoleń na budowę, sprawy wywłaszczeniowe;
 • Prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności: reprezentowania interesów wierzycieli od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do nadzoru nad sporządzonym planem podziału, przeprowadzeniem procesu upadłości konsumenckiej;
 • Windykacji należności od momentu rozmów polubownych, poprzez postępowanie sądowe i zabezpieczające, do reprezentowania interesów wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego, analizy stanu prawnego wierzytelności (due dilligence).