Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 312
Szubin, ul. 3 Maja 3
tel. 668 634 154
 

Obsługa prawna


Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz jednoosobowych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.


Zakres świadczonej obsługi prawnej obejmuje:
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
 • opracowywanie i weryfikowanie umów handlowych, pism, regulaminów, zarządzeń i uchwał;
 • prowadzenie negocjacji handlowych i reprezentację Klienta wobec kontrahentów;
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji;
 • kompleksową windykację należności;
 • dochodzenie odszkodowań majątkowych i niemajątkowych bezpośrednio od sprawców szkody, nierzetelnych kontrahentów oraz zakładów ubezpieczeniowych;
 • prowadzenie rokowań i mediacji na etapie przedsądowym;
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, a także nadzór nad procesem łączenia i przekształcania istniejących podmiotów gospodarczych.

Radca Prawny świadczy usługi w formie:
 • jednorazowego zlecenia obejmującego doraźną pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu prawnego powstałego w toku prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie zawartej z Klientem umowy zlecenia;
 • stałej obsługi prawnej obejmującej kompleksową opiekę prawną w bieżącej działalności Klienta, realizowaną na podstawie zawartej umowy świadczenia usług a dotyczącą wszelkich zagadnień związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

Zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta obsługa prawna realizowana jest poprzez bezpośrednie dyżury radcy prawnego w siedzibie przedsiębiorstwa, bieżące spotkania, a także przy zastosowaniu środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail).