Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 312
Szubin, ul. 3 Maja 3
tel. 668 634 154
 

Honorarium


Cena porady prawnej na umówionym spotkaniu wynosi 150 PLN (brutto).


Co do pozostałych zleconych czynności i spraw honorarium ustalane jest każdorazowo z Klientem indywidualnie i jest uzależnione od przewidywalnego nakładu pracy oraz charakteru i stopnia skomplikowania danej sprawy.

W przypadku obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Kancelaria stosuje następujące formy rozliczeń:
  • wynagrodzenie ryczałtowe stosowane przy stałej obsłudze prawnej, którego wysokość jest stała, określona stawką miesięczną i zależy od przewidywanego nakładu pracy oraz uzgodnionego z Klientem w umowie czasu potrzebnego dla zapewnienia pełnej opieki prawnej w wymiarze miesięcznym;
  • wynagrodzenie godzinowe stosowane przy jednorazowym zleceniu stanowiące iloczyn godziny poświęconych konkretnej sprawie i stawki godzinowej ustalonej z Klientem;
  • wynagrodzenie zadaniowe stosowane przy jednorazowym zleceniu polegającym na zastępstwie procesowym bez względu na ilość godzin poświęconych danej sprawie.