Radca Prawny
Zbigniew Kołodziejczyk

Odszkodowania


Kancelaria świadczy wparcie w sprawach, w których pojawiają się problemy związane z otrzymaniem należnego odszkodowania lub gdy jego wartość zostaje rażąco zaniżona przez zakład ubezpieczeniowy.

Kancelaria reprezentuje klientów podczas zgłaszania szkody, a także w trakcie całego postępowania nawet wtedy, gdy nie można precyzyjnie wskazać osoby winnej. Świadczymy wsparcie z zakresu gromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz realizacji wszystkich formalności.

W jakich sprawach można ubiegać się o odszkodowanie?

Kancelaria pomaga otrzymać zadośćuczynienie za szkody osobowe i majątkowe, w przypadku doznania krzywd w konsekwencji m.in.:

Kancelaria w Bydgoszczy świadczy również pomoc w sprawach, które dotyczą dochodzenia należności od nierzetelnych kontrahentów. Oferuje pomoc z zakresu polubownego realizowania tego typu spraw, jak i kierowania ich na drogę sądową, w celu wypłacenia należności osobie poszkodowanej.


Radca Prawny Bydgoszcz | Radca Prawny Szubin | Windykacja | Odszkodowania