Radca Prawny
Zbigniew Kołodziejczyk

Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka


Szanowni Państwo!

Kancelaria Zbigniewa Kołodziejczyka świadczy pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Usługi obejmują udzielanie porad, sporządzanie opinii i analiz, opracowywanie projektów wszelkiego rodzaju pism procesowych i umów, uczestniczenie w negocjacjach handlowych i mediacjach, pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej oraz reprezentowanie klientów w sporach sądowych, a także przed organami administracyjnymi. Zapewniam również wsparcie przy dochodzeniu odszkodowań (odszkodowania za wypadek komunikacyjny, szkodę majątkową, wypadek w pracy, uszczerbek na zdrowiu i inne).

Kancelaria zapewnia także kompleksową pomoc klientom borykającym się z problemem niesolidnych kontrahentów i dłużników. Radca prawny podejmuje czynności windykacyjne należności pieniężnych (zarówno na etapie windykacji polubownej, sądowej, jak i przymusowej - egzekucyjnej), a także inne działania mające na celu ochronę interesów wierzyciela.

Kancelaria świadczy usługi w siedzibie w Bydgoszczy oraz Szubinie. Termin spotkania należy ustalić telefonicznie.Windykacja

Kancelaria świadczy pomoc przy dochodzeniu należności od nieuczciwych kontrahentów i innych dłużników. Windykacja obejmuje zarówno negocjacje i próby polubownego rozwiązania sytuacji, jak i skierowanie sprawy na drogę sądową. Radca prawny reprezentuje również interesy klienta w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Odszkodowania

W ramach usług prawnych kancelaria oferuje dochodzenie odszkodowań zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych od zakładów ubezpieczeniowych, sprawców szkody, a także nierzetelnych kontrahentów. Roszczenia mogą dotyczyć zarówno szkody majątkowej, uszczerbku na zdrowiu, śmierci bliskiej osoby, wypadku komunikacyjnego, jak i wypadku w pracy.Radca Prawny
Zbigniew Kołodziejczyk