Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 312
Szubin, ul. 3 Maja 3
tel. 668 634 154
 

Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka świadczy pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.


Usługi prawne obejmują reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, uczestnictwo w negocjacjach handlowych i mediacjach, a także udzielanie porad, sporządzanie opinii i analiz oraz opracowywanie projektów wszelkiego rodzaju pism procesowych i umów. Zapewniamy m.in. kompleksową pomoc prawną w procedurze windykacji należności, dochodzeniu odszkodowań, a także w sprawach spadkowych, rozwodowych i majątkowych. Oferujemy wsparcie prawne w procesie upadłości zarówno konsumenckiej jak i przedsiębiorcy. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ZAKRESEM USŁUG.
 

Poza doraźną pomocą Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka zapewnia podmiotom gospodarczym stałą opiekę prawną i wsparcie przy rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługę prawną świadczymy zarówno na rzecz spółek handlowych jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wśród Klientów Kancelarii znajdują się firmy z branży finansowej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz deweloperskiej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w zakładce OBSŁUGA PRAWNA.

Radca Prawny przyjmuje interesantów w Bydgoszczy i Szubinie, gdzie znajdują się biura Kancelarii.

Windykacja
Powiększenie

Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka zapewnia swoim Klientom profesjonalną i kompleksową windykację należności na każdym etapie postępowania począwszy od prób polubownych poprzez postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. Oferujemy pomoc w odzyskiwaniu należności zarówno od osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Wieloletnie doświadczenie Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka w procedurze windykacji gwarantuje Państwu rzetelną pomoc prawną w odzyskiwaniu należności od niesolidnych i nieuczciwych kontrahentów. Szczegóły usługi prawnej w zakresie windykacji należności znajdziecie Państwo w zakładce WINDYKACJA.

Odszkodowania
Powiększenie

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii Radcy Prawnego Zbigniewa Kołodziejczyka jest dochodzenie na rzecz Klientów odszkodowań majątkowych i niemajątkowych. Uzyskujemy na rzecz naszych Mocodawców odszkodowania z umów ubezpieczeń, odszkodowania powypadkowe, a także odszkodowania z tytułu błędów medycznych.

Reprezentujemy Klientów od momentu zgłoszenia szkody do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, a naszym celem jest uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania za doznane szkody. Szczegóły pomocy prawnej w zakresie odszkodowań znajdziecie Państwo w zakładce ODSZKODOWANIA.